POLITYKA PRYWATNOŚCI
Dane i ich ochrona są dla nas bardzo ważne. Skoro tutaj jesteś, to oznacza, że także dla Ciebie ochrona i świadomość związana z zasadami przetwarzania danych jest istotna. Przygotowaliśmy dla Ciebie ten dokument, w którym znajdziesz zasady i cele przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem z wymienionych poniżej stron internetowych, a także ich poddomen: dataworkshop.eu,

Cenimy Twój czas tak samo jak i chęć szczegółowego zgłębienia tematu.

Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie dwie wersję dokumentu:

Skrócona wersja – najważniejsze informacje
1. Wypełniając formularz na naszych stronach w dowolnym celu, zapisując się do newslettera, dokonując zakupu naszych produktów i usług, biletów na nasze wydarzenia, czy po prostu kontaktując się z nami, przekazujesz nam swoje dane osobowe. Dbamy o poufność Twoich danych i bezpieczeństwo. Nie przekazujemy Twoich danych osobom i podmiotom niepowołanym.

2. Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.

3. Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics oraz Yandex.Metrica, a także autorskiego rozwiązania, które zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie wyświetlane poddomeny, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi poddomenami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics, pliki cookies firmy YANDEX LLC, a także nasze własne pliki cookies.

4. Korzystamy z narzędzia analitycznego HotJar, które monitoruje Twoje zachowania podejmowane w obrębie naszych stron. Dzięki temu możemy sprawdzić, czy nasza strona jest intuicyjna i wygodna w obsłudze. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Hotjar Limited. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie w Twoim przypadku takich plików cookies czy nie.

5. Korzystamy z narzędzia Google AdWords w celu prowadzenia kampanii remarketingowych. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google AdWords. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie w Twoim przypadku takich plików cookies czy nie.

6. Korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie spersonalizowane reklamy w serwisie Facebook. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie w Twoim przypadku z Pixela Facebooka czy nie.

7. Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIN.

8. Osadzamy treść na stronach wideo z serwisu YouTube oraz Vimeo. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube oraz pliki cookies firmy Vimeo Inc. Pliki cookies ładowane są dopiero przy odtwarzaniu wideo.

9. Chmura Dropbox, której dostawcą jest Dropbox International Unlimited Company One Park Place Floor 5 Upper Hatch Street, Dublin 2.

10. Tilda którą reprezentuje Obukhov Nikita Valentinovich, Primary State Registration Number of the Individual Entrepreneur [PSRN of IE] 309732819400022, jest zarejestrowana w Moskwie (kod pocztowy 125373) pod adresem Pokhodny proyezd 3/2. Tilda jest używana do projektowanie stron internetowych. Polityka prywatności firmy Tilda dostępna jest pod adresem https://tilda.cc/privacy/.

11. Rozmawiamy z Tobą na naszych stronach za pomocą narzędzia: Drift - https://www.drift.com/gdpr/

12. Płatności możesz dokonać dzięki bramce płatności imoje oraz twistio, które zostały wykorzystane, aby umożliwić Ci opłatę wybranego przez Ciebie produktu.

13. Wykorzystujemy także własne pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, działań marketingowych i personalizowania ofert oraz treści

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Ciebie wystarczające, poniżej znajdziesz dalej idące szczegóły.

Podstawowe pojęcia, które pojawią się w tym dokumencie
Administrator – DataWorkshop spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. Mogilska 43, 31 – 545 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000815135, NIP: 6762574286, REGON: 384914283, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 100 000,00 zł (opłacony w całości).

Dane osobowe - według definicji RODO, oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określa­jących fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Formularz - miejsce na Stronie, gdzie Użytkownik może skontaktować się z Administratorem bądź wprowadzić swoje dane osobowe we wskazanych celach np. w celu kontaktu lub otrzymania darmowych materiałów lub kupna wybranego produktu.

Konto Użytkownika lub Konto – dedykowane uczestnikom kursów online, które umożliwia dostęp tym Użytkownikom do zakupionego przez nich kursu po zalogowaniu.

Polityka prywatności - zbiór zasad zbierania i przetwarzania danych przez Administratora.

Profilowanie - definicja według RODO, oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Przetwarzanie - definicja według RODO, oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Newsletter – wysyłanie przez Administratora do Użytkowników wiadomości drogą elektroniczną, dzięki którym przekazywane są informacje o usługach, produktach Administratora lub podmiotów trzecich, a także informacji o nowościach z branży uczenia maszynowego bądź interesujących wydarzeniach czy aktywnościach Administratora lub innych podmiotów, które Administrator poleca w celu realizacji celu marketingowego.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

Użytkownik – każdy przebywający na stronie i korzystający z niej w dowolny sposób.

Strony lub Strona – wszystkie należące do Administratora strony internetowe, których dotyczy niniejsza polityka prywatności, także poddomeny tychże stron: dataworkshop.eu
Kim jesteśmy?
Wymienione powyżej (na samym początku tego dokumentu) strony należą do DataWorkshop sp. z o.o., która ma siedzibę w Krakowie, przy ul. Mogilska 43. Jesteśmy firmą, która zajmuje się uczeniem maszynowym w wielu wymiarach:

1. Świadczymy usługi konsultingowe i współpracujemy z firmami pomagając im wdrożyć uczenie maszynowe we właściwy sposób.

2. Uczymy innych organizując kursy online o tematyce uczenia maszynowego bądź powiązanej, a także inne wydarzenia (online lub offline) mające na celu edukację i promocję technologii uczenia maszynowego.

3. Prowadzimy własne badania i analizy wykorzystania uczenia maszynowego na potrzeby przyszłego rozwoju produktów i usług.
Skąd mamy dane, o których mowa w tym dokumencie?
Zbieramy i przetwarzamy dane, które nam podajesz przy okazji wypełniania formularzy dostępnych na naszych Stronach, a są to:

 • formularze kontaktowe służące kierowaniu do nas zapytań i treści wychodzących od Ciebie,
 • formularze służące składaniu zamówienia i zakupu naszych produktów i usług - wypełniane przez Ciebie, kiedy dokonujesz zakupu naszych produktów bądź usług,
 • formularze, poprzez które zapisujesz się na nasz newsletter,
 • formularze, poprzez które sygnalizujesz nam chęć otrzymania naszych darmowych materiałów.

Dane mogą być także zbierane poprzez formularze dostępne na stronie Facebook w ramach kampanii marketingowych. Poza danymi, które nam przekazujesz, jak opisaliśmy powyżej, zbieramy także i przetwarzamy dane w sposób automatyczny.

Dzieję się to podczas Twoich wizyt na naszych stronach, kiedy to za sprawą plików cookies (opisane poniżej), a także naszych algorytmów bądź dedykowanych temu narzędzi zbieramy automatycznie dane związane z Twoją wizytą na naszych stronach np. adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, dane dotyczące Twojej aktywności na naszych stronach itp.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników na naszych stronach internetowych, zbierania danych demograficznych o Użytkownikach lub do personalizacji zawartości strony w celu polepszenia jej treści i układu, a także skierowania dedykowanej konkretnemu Użytkownikowi bądź grupie oferty naszych produktów lub usług.
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest:

DataWorkshop spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. Mogilska 43, 31 – 545 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000815135, NIP: 6762574286, REGON: 384914283, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 100 000,00 zł (opłacony w całości).

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili, możesz skontaktować się z nami pod adresem hello@dataworkshop.eu

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej).
Czy muszę podawać swoje dane?
Podanie danych jest dobrowolne.

Jednak musisz wiedzieć, że nie podanie pewnych informacji oznaczonych na stronie jako obowiązkowe w przypadku realizacji konkretnych celów wiąże się z niemożliwością wykonania przez nas pewnych usług, realizacji niektórych celów lub podjęcia się pewnych działań np. realizacji zamówień i sprzedaży, dostarczenia Ci darmowych materiałów promocyjnych. Jeśli przekazujesz nam dane, które nie są obowiązkowe i nie mamy potrzeby ich przetwarzania wówczas przetwarzanie danych odbywa się na podstawie prawnej zawartej w art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).
Jakie masz uprawnienia?
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Ci różnorodne prawa. Wszelkie żądania możesz zgłosić Administratorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres: hello@dataworkshop.eu) lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Użytkownikowi przysługuje:

 • prawo do żądania dostępu do treści danych osobowych;
 • prawo do sprostowania danych osobowych, jeśli są one niekompletne lub nieprawidłowe;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, w odniesieniu do danych przekazanych na potrzeby przygotowywanej oferty;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania będą prawnie uzasadnione interesy Administratora lub podmiotu trzeciego.
 • Użytkownikowi przysługuje bezwzględne prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego;
 • prawo do wycofania zgody - jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, może ją w każdym czasie wycofać.
Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO.

Zawsze możesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że skontaktujesz się z nami pod adresem hello@dataworkshop.eu.

Dołożyliśmy jednak wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Jak skorzystać z przysługujących mi praw?
Jeśli chcesz skorzystać z praw, które Ci przysługują i zostały opisane powyżej, możesz to zrobić kontaktując się z nami za pomocą:

- wysłania wiadomości e-mail na adres: hello@dataworkshop.eu

- wysłania listu na adres: DataWorkshop sp. z o. o. ul. Mogilska 43, 31 – 545 Kraków

Pamiętaj, aby w obu przypadkach wyjaśnić, z jakiego prawa chcesz skorzystać, abyśmy mogli jednoznacznie stwierdzić, jaki jest Twój zamiar i abyśmy mogli dopełnić wszelkich formalności związanych z Twoją wolą.
Czy Twoje dane są bezpieczne?
Dokładamy wszelkich starań, aby chronić dane możliwe najlepiej przy obecnym stanie wiedzy technicznej z uwzględnieniem zasad racjonalności. Środki ochrony mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie Twoich danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dostęp do danych osobowych mają jedynie osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy. Pamiętaj, że aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, musimy wspólnie o nie dbać. Jeśli korzystasz z naszych usług lub produktów, które wymagają logowania np. kursy online, to nie dziel się danymi do logowania z innymi osobami. Jeżeli dzielisz swoje stanowisko pracy w tym komputer z innymi osobami, pamiętaj, aby zawsze po zakończeniu korzystania z naszych usług lub produktów wylogować się.

Inspektor Ochrony Danych

Informujemy, że jako Administrator Danych Osobowych nie powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i tym samym wykonujemy obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych samodzielnie.
Kto może być odbiorcą danych?
Twoje dane mogą być przetwarzane przez naszych podwykonawców, czyli podmioty, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Twoją rzecz usług czy realizacji zamówień.

 1. Bramka imoje (ING Bank) – w celu korzystania z systemu do obsługi sprzedaży,
 2. ConvertKit – w celu korzystania z systemu mailingowego,
 3. iFirma – w celu korzystania z systemu księgowego,
 4. Google – w celu korzystania z usług Google,
 5. ING Bank, Twistio - w celu używania bramki płatności,
 6. Twistio - w celu dodatkowej możliwości opłaty,
 7. Facebook - w celu realizacji kampanii marketingowych,
 8. Tilda - w celu możliwości zebrania danych poprzez formularze na Stronach i poddomenach,
 9. innym zleceniobiorcom lub podwykonawcom, którzy realizują obsługę techniczną, administracyjną, świadczą pomoc księgową lub prawną na rzecz Administratora i jego klientów w celu realizacji naszej działalności,
 10. urzędom np. urzędowi skarbowemu – w celu realizacji obowiązków prawno-podatkowych związanych z rozliczeniami i księgowością.

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Z uwagi na korzystanie z systemu ConvertKit, usług Google czy Facebooka Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach.

Nie obawiaj się, wymienione powyżej podmioty, z których usług korzystam w tym zakresie, przystąpiły do programu "Privacy Shield" (https://www.privacyshield.gov/welcome) i w ten sposób gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.

Inną firmą, która korzysta z serwerów znajdujących się poza Unią Europejską jest Tilda, dzięki której możemy budować nasze Strony i tworzyć formularze, poprzez które możemy się komunikować z Tobą i możesz uzyskiwać pożądane produkty i usługi. W swojej polityce prywatności Tilda oznajmia, że nie przetwarza danych osobowych zebranych przez podmiot korzystający z ich usług, a jedynie dostarcza mocy obliczeniowej i infrastruktury, aby takie procesy mogły się odbyć. Więcej na temat polityki prywatności firmy Tilda znajdziesz pod tym linkiem: https://tilda.cc/privacy/
Linki kierujące do innych stron internetowych
Na stronach Administratora mogą pojawić się linki, które odeślą Cię do innych stron niebędącymi stronami Administratora za których treść i politykę prywatności Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Jeśli chcesz mieć pewność, jak zbierane i przetwarzane są dane na tych stronach musisz przeczytać politykę prywatności tych stron.
Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe w naszych bazach?
Dane, które zbieramy, przechowujemy przez różne okresy zależnie od ich zawartości, sposobu ich wykorzystania, czasu realizacji poszczególnych usług/osiągnięcia celów lub w zależności od cofnięcia Twojej zgody, a także:

 • przez okres realizacji usługi i współpracy, a także przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami prawa – w odniesieniu do danych przekazanych przez kontrahentów i klientów,
 • dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach statystycznych. Pamiętaj również, że mamy obowiązek przechowywać faktury z Twoimi danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;
 • treść korespondencji może podlegać archiwizacji w związku z dochodzeniem praw lub ewentualnych roszczeń. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką ze mną prowadziłeś (jeżeli podlega archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasz nadrzędny interes, np. obronę przed potencjalnymi roszczeniami;
 • dane w naszych bazach mailingowych przetwarzamy dopóki wyrażasz na to zgodę. W każdym wysyłanym przez nas mailu w stopce wiadomości (na samym końcu) znajduje się odnośnik, który „jednym kliknięciem" pozwala w łatwy sposób wypisać się z listy mailingowej i tym samym dać nam znać, że nie chcesz już otrzymywać od nas wiadomości;
 • przez okres 5 lat w przypadku osób, które wypisały się z newslettera w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami (np. informacje: data subskrypcji i wypisania się z bazy mailingowej, ilość otrzymanych wiadomości, podejmowane działaniach i aktywności związanej z otrzymywanymi wiadomościami);
 • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych i wykorzystania cookies i administrowania Stronami Administratora;
 • do momentu wniesienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO — w odniesieniu do danych osobowych.
Cele i czynności przetwarzania danych podawanych poprzez nasze strony internetowe
Przetwarzamy Twoje dane w celach opisanych poniżej, opierając się na podstawach prawnych, które możesz przeczytać w art. 6 RODO

1. Realizacja złożonego zamówienia, zawarcie umowy sprzedaży bądź rezerwacji lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem

Pamiętaj, że w przypadku danych o zamówieniach nie masz możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednak sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z naszej bazy.

2. Rozpatrywanie i przyjmowanie zwrotów

3. Przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji lub roszczeń w związku z umową, złożonym zamówieniem lub zakupem

4. Wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych, zwłaszcza w przypadku umów odpłatnych lub dokonanych zakupów w sklepie Administratora np. wystawienie faktury, uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej

5. Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami w związku z umową, złożonymi zamówieniami lub zakupem6. Prowadzenie korespondencji z Użytkownikiem, w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Użytkownika

7. Tworzenie własnych baz danych Użytkowników przez Administratora

8. Marketing kierowany wprost do Użytkownika dotyczący produktów i usług Administratora lub produktów i usług polecanych przez Administratora, także dedykowanych promocji i rabatów

9. Wysyłanie newslettera dotyczącego aktywności Administratora, jego działań, produktów i usług, a także polecanych produktów, usług, artykułów i informacji osób trzecich

10. Personalizacja treści wyświetlanych na stronach Administratora oraz ciągłe ulepszanie jakości oferowanych produktów i usług

11. Informowanie o promocjach produktów i usług Administratora lub produktów i usług przez niego polecanych

12. Badanie opinii na temat oferowanych produktów i usług, a także poziomu satysfakcji z oferowanych usług

13. Analiza danych zbieranych automatycznie podczas korzystania ze strony internetowej ( w tym pliki cookies np. cookies Google Analytics, Piksel Facebooka a także własne piksele zbierające dane)

14. Ocena i analiza aktywności oraz informacji o Użytkowniku, także w ramach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych (profilowanie).

15. Wykorzystywanie plików cookies na Stronie (także poddomenach)

16. Administracja związana z zarządzaniem kontaktem Użytkownika np. podczas korzystania z kursów online lub innych produktów bądź usług, które wymagają posiadania indywidualnego konta

17. Archiwizacja i cel dowodowy związany z potrzeby zabezpieczenia informacji lub wynikający z przepisów prawa np. podatkowego

18. Opracowywanie nowych produktów i funkcji, które mogą być przydatne dla naszych Użytkowników

19. Poznawanie sposobu korzystania przez użytkowników z naszych usług w celu utrzymywania i ulepszania ich działania

20. Ochrona praw, własności lub bezpieczeństwa Administratora oraz Użytkowników w sposób wymagany bądź dozwolony przez przepisy prawa, w tym ujawnianie informacji instytucjom państwowym

21. Prowadzenie kont Administratora w ramach mediów społecznościowych (Twitter, Facebook, Linkedin, Instagram, Youtube) w związku z kontaktem z Użytkownikiem na jego prośbę, odpowiadaniem na komentarze, a także prowadzeniem kampanii marketingowych w wymienionych kanałach mediów społecznościowych

22. Przeprowadzenie konsultacji, warsztatów bądź spotkania biznesowego online bądź offline na prośbę Użytkownika

23. Przekazanie dostępu bądź materiałów, o które Użytkownik prosi poprzez wypełenienie Formularzu na Stronie Administratora np. w przypadku dostępu do darmowych webinarów, wersji testowej produktów Administratora, bądź e-booków, którymi Administrator dysponuje

24. Organizacja wydarzeń online i offline i konieczność w związku z tym powiadomienia Użytkowników, którzy wyrazili chęć uczestnictwa o szczegółach przeprowadzenia tych wydarzeń

25. Przeprowadzanie konkursów i wyłanianie z nich zwycięzców w celu przyznania nagród

26. Zamieszczenie przez Użytkownika opinii o usługach świadczonych przez Administratora

27. Dopełnienie obowiązków wynikających z przepisów RODO i innych związanych np. z posiadaniem zgód na wykorzystanie wizerunku w przypadku, kiedy mamy do czynienia z takimi sytuacji szczególnie podczas organizowanych wydarzeń i uwieczniania Użytkowników na materiałach promujących działalność Administratora bądź kiedy Użytkownik wyraził opinię na temat produktów bądź usług Administratora i zostało to uwiecznione na materiałach, których właścicielem jest Administrator

Czym jest profilowanie, jak i po co profilujemy?
Podążając za RODO, czyli Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 dotyczącej ochrony danych osobowych, „profilowanie" oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się;

W ramach stron internetowych Administratora danych i technologii śledzących ( w tym plików cookies, które zostały opisane poniżej) dane Użytkownika mogą być profilowane. Służą temu algorytmy, które sami tworzymy bądź wykorzystujemy narzędzia zewnętrzne temu dedykowane. Profilowanie odbywa się w oparciu o posiadane przez nas informacje dotyczące deklarowanych zainteresowań, bądź tych wynikających z aktywności na naszych stronach internetowych, portalach społecznościowych lub systemach mailingowych, a także zebranych informacji na temat płci, przedziału wiekowego, deklarowanych potrzeb, historii zakupów naszych produktów bądź usług. Dzięki tym informacjom i mechanizmom zbierania tych informacji możemy w sposób możliwie najbardziej precyzyjny dopasować ofertę do Twoich potrzeb, zrealizować zamówienie i wykonywać naszą działalność. Tym samym unikamy nadmiernej ekspozycji Twojej uwagi na nasze aktywności i produkty, które Cię nie interesują, bądź już z nich skorzystałeś/aś.

Przykład:
Jeżeli prowadzimy kampanię marketingową i dostajesz od nas zaproszenie do skorzystania z dedykowanego rabatu z uwagi na to, że dokonałeś/aś u nas zakupu już innych produktów bądź regularnie odwiedzasz stronę tego produktu, to wówczas występuje profilowanie w rozumieniu RODO i dochodzić będzie do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w oparciu o dane, którymi dysponujemy.

Celem profilowania jest zaoferowanie Ci tego, co z większym prawdopodobieństwem może Cię zainteresować i jednocześnie zmniejszenie pokazywania Ci ofert i treści, które mogą być dla Ciebie uciążliwe. Rezygnacja przez Ciebie np. z plików cookies, które pozwalają wyświetlać reklamy dopasowane do Twoich zainteresowań nie oznacza, że nie będziesz otrzymywać żadnych reklam podczas korzystania z naszej lub innych stron – w takiej sytuacji w dalszym ciągu będziesz otrzymywać taką samą ilość reklam, ale niemających związku z Twoją dotychczasową aktywnością.
Retargeting
W oparciu o pliki cookies i inne technologie śledzące opisane poniżej wykorzystujemy możliwość dotarcia z przekazem reklamowym do Użytkowników, którzy już wcześniej byli na naszych Stronach ich poddomenach. Wierzymy, że ciekawsze i praktyczne dla użytkownika jest, aby otrzymywał od nas przekaz, który jest zgody z jego zainteresowaniami i potrzebami, które identyfikujemy podczas analizy zachowania na naszych Stronach, w tym w oparciu o technologię ciasteczek.
Pliki cookies i inne technologie śledzące
Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez mój system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).

Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

Zgoda na cookies

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu masz możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies.

Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować trudności w korzystaniu z naszej strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne

Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w szczególności procesu zamówienia, a także automatycznego zbierania danych dotyczących zachowania Użytkowników na Stronie.

Cookies podmiotów trzecich

Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Google Analytics i Yandex.Metrica.

Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA oraz z narzędzia Yandex.Metrica zapewnianego przez YANDEX LLC. Działania w tym zakresie realizuje, opierając się na moim prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszej strony internetowej.

Google Analytics oraz Yandex.Metrica w sposób automatyczny gromadzą informacje o Twoim korzystaniu z naszej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Z uwagi na aktywowaną przeze nas anonimizację adresu IP, Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield. To samo dotyczy YANDEX LLC.

Możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. To samo dotyczy systemu Yandex.Metrica - https://yandex.com/support/metrica/general/opt-out....

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analitics, zachęcam do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/600424....
To samo dotyczy Yandex.Metrica: https://metrica.yandex.com/about/info/privacy-poli....

Google Adwords

Korzystamy z narzędzi marketingowych Google AdWords zapewnianych przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Z pomocą Google Adwords promujemy naszą stronę internetową w wynikach wyszukiwania oraz na stronach osób trzecich. Wykorzystujemy również narzędzia remarketingowe. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów lub usług.

Przy okazji odwiedzin naszej strony internetowej automatycznie pozostawiany jest w Twoim urządzeniu plik remarketing cookie firmy Google, który z pomocą pseudonimowego identyfikatora (ID) oraz na podstawie odwiedzanych przez Ciebie stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach.

Dalsze przetwarzanie danych ma miejsce tylko wtedy, gdy wyraziłeś zgodę wobec Google na łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z Twoim kontem oraz wykorzystanie informacji z Twojego konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych. Jeśli w takim przypadku będziesz zalogowany podczas wizyty na naszej stronie internetowej w serwisie Google, Google wykorzysta Twoje dane razem z danymi Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo Twoje dane osobowe z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe.

gtag.js

Korzystamy z gtag.js w celu zarządzania tagami w ramach naszej strony internetowej. W ramach tego narzędzia nie dochodzi do gromadzenia jakichkolwiek danych osobowych. Gtag.js może wykorzystywać pliki cookies firmy Google LLC. Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Tag Manager, zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności Google: https://policies.google.com/privacy.

Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Możesz dezaktywować cookies wykorzystywane do remarketingu w ramach ustawień swojego konta Google: https://adssettings.google.com.

Hotjar

Korzystamy z narzędzia Hotjar, zapewnianego przez Hotjar Limited, Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta. Z pomocą Hotjar analizuje Twoje zachowania na moich stronach, takie jak czas spędzany na poszczególnych stronach, przyciski, w które klikasz, linki, z których korzystasz itp. Robię to w celu optymalizacji moich stron internetowych pod kątem doświadczenia użytkownika. Działania w tym zakresie realizuje, opierając się na moim prawnie uzasadnionym interesie w postaci optymalizacji moich stron internetowych. Hotjar wykorzystuje pliki cookies i inne technologie, by gromadzić informacje na temat Twojego zachowania na stronie i urządzeń wykorzystywanych do korzystania ze strony, takie jak numer IP (zanonimizowany), wielkość ekrany, informacje o przeglądarce, lokalizacja, język. Hotjar przechowuje te informacje w ramach psedunonimizowanego profilu. Ani Hotjar, ani my nigdy nie będziemy wykorzystywać tych informacji w celu Twojej identyfikacji. Więcej informacji odnajdziesz w polityce prywatności Hotjara: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy.
Możesz sprzeciwić się tworzeniu Twojego anonimowego profilu oraz przechowywaniu informacji na Twój temat przez Hotjar, przechodząc do tej strony: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out.

Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook i zapewnianych przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. W ramach tych narzędzi kieruję do Ciebie reklamy w serwisie Facebook. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów lub usług.

W celu kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań w naszej witrynie, zaimplementowałem w ramach naszej strony Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej witryny w zakresie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają mi na Twoją identyfikację. Wiemy jedynie, jakie działania zostały podjęte przez Ciebie w ramach naszej strony. Informujemy Cię jednak, że Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne od nas, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation.
Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności.

Z uwagi na to, że Facebook Inc. posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

W ramach ustawień plików cookies dostępnych z poziomu naszej strony możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.

Narzędzia społecznościowe

Na naszej stronie używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter, Instagram, Google, LinkedIN.

Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i zintegrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetla naszą stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.

Jeśli użyjesz danej wtyczki, np. klikając w przycisk „Lubię to" lub „Udostępnij", to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.

Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Twoje kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.


Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.
Płatności
W ramach realizacji płatności Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Administratora innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

a) ING Bank Śląski S.A.

b) Twisto Polska sp. z o.o.

Twistio

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją nie podania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto" i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.
Logi serwera
Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
Inne
W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
Zmiany w niniejszej polityce
Rozwijamy się, a wraz z nami nasze usługi i produkty, w związku z tym zmieniamy raz na jakiś czas Politykę prywatności. Twoje prawa wynikające z tej Polityki prywatności nie zostaną ograniczone bez Twojej wyraźnej zgody. W takich wypadkach powiadamiamy wyraźnie (np. e-mailem) o zmianach, które mają wpływ na ograniczenie Twoich praw. Zawsze wskazujemy datę opublikowania ostatnich zmian. Zakres obowiązywania niniejszej polityki

Ta Polityka prywatności obowiązuje w odniesieniu do wszystkich usług i produktów oferowanych przez Administratora.

Ta Polityka prywatności nie obowiązuje w odniesieniu do:

 1. Metod obsługi informacji stosowanych przez inne firmy i organizacje, które reklamują nasze usługi.
 2. Usług oferowanych przez inne firmy lub osoby fizyczne, w tym produktów lub witryn, które mogą zawierać usługi i produkty Administratora.
 3. Witryn internetowych, do których kierują linki będące na stronach Administratora, ale nie będące w posiadaniu Administratora.
 4. Innych miejsc, gdzie pojawiają się informacje o naszych usługach i produktach, ale pozostają [te miejsca] poza własnością i kontrolą Administratora.

Wszelkie pytania i opinie można zgłosić nam (Administratorowi) za pośrednictwem poczty elektronicznej: hello@dataworkshop.eu.

 1. Polityka prywatności znajduje się na stronie: https://dataworkshop.eu/pl/privacy_policy, w siedzibie Administratora, a także jest możliwe do pobrania w postaci pdf poniżej.
 2. Polityka obowiązuje od dnia 26.08.2020 roku.
Obserwuj DataWorkshop na
ML dla
BIZNESU
ML dla
CIEBIE