REGULAMIN
Regulamin kursów on-line realizowanych przez DataWorkshop, warsztatów, wyzwań online, konferencji, DataWorkshop Club oraz wszelkich inicjatyw dotyczących dzielenia się wiedzą i wsparcia osób w zdobywaniu umiejętności (dedykowane oferty i programy).
Dzień dobry!

Jesteśmy firmą, która profesjonalnie zajmuje się świadczeniem usług z zakresu analizy danych, nauki o danych i uczenia maszynowego. Organizujemy także odpłatne kursy on-line pomagające programistom i innym specjalistom branży IT i nie tylko przekwalifikować się, zacząć używać uczenia maszynowego do rozwiązywania problemów, które dają korzyści dla biznesu. Organizujemy również odpłatne jednodniowe warsztaty w wybranych miastach w Polsce oraz odpłatną konferencję. Kursy, warsztaty i konferencję organizujemy aktualnie w ramach działalności firmy:

DataWorkshop spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. Mogilska nr 43, 31 – 545 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000815135, NIP: 6762574286, REGON: 384914283, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 100 000,00 zł (opłacony w całości).

Dostępne szkolenia w naszej ofercie:

a) Kurs „Data Science & Machine Learning w praktyce"
Aktualne informacje na temat tego kursu (agendy i dat regularnych edycji) znajdują się na stronie.

b) Kurs „Natural Language Processing" (NLP)
Aktualne informacje na temat tego kursu znajdują się na stronie.

c) Kurs "Analiza danych w Python"
Aktualne informacje na temat tego kursu znajdują się na stronie.

d) Kurs “Praktyczna Statystyka w Python”
Aktualne informacje na temat tego kursu znajdują się na stronie.

e) Kurs “Szeregi czasowe w ML”
Aktualne informacje na temat tego kursu znajdują się na stronie.

Inicjatywa DWthon - hack outside the box

Odbywa się regularnie całkowicie on-line w konkretnym czasie. Informacje na temat minionych i kolejnych edycji znajdują się na dedykowanej stronie.

Inicjatywa Data Science Master Class
Odbywa się regularnie całkowicie on-line w konkretnym czasie. Informacje na temat minionych i kolejnych edycji znajdują się na dedykowanej stronie.

Pakiety kursów i dedykowane ścieżki rozwoju

a) Ścieżka “rozglądam się”
b) Ścieżka “rozwijam się”
c) Ścieżka “pracuję w ds/ml”
d) Ścieżka all inclisive

Zakres wszystkich ścieżek i zasady uczestnictwa są opisane na stronie: https://dataworkshop.eu/black-week#amount

Subskrypcja miesięczna bądź roczna DW Club

Informacje o cenach i zasadach funkcjonowania i zakupu dostępu do DW Club dostępna jest na stronie: https://dataworkshop.eu/dw-club lub w §8 poniżej.

Zasady dotyczące wszystkich wymienionych powyżej Kursów i inicjatyw:

- Wszystkie kursy i inicjatywy wymienione powyżej są realizowane online na platformie
Jupyter, do której dostępu udziela Administrator.

- Każdy Uczestnik kursu posiada indywidualne konto, na którym przerabia zakupiony kurs.

- Uczestnik nie ma prawa samodzielnie pobierać materiałów ani danych udostępnionych w ramach kursów przez Administratora w celach wyłącznie edukacyjnych i wyłącznie na zarządzanej przez Administratora platformie.


Poniżej znajduje się regulamin, w którym znajdziesz informacje m.in. o procedurze zakupu dostępu do kursów oraz biletów na warsztaty i zasadach uczestnictwa w kursach, warsztatach i sposobach płatności, procedurze odstąpienia od umowy, postępowaniu reklamacyjnym, przetwarzaniu danych osobowych, wykorzystywaniu plików cookies i innych technologii śledzących.


W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań dotyczących kursu lub innej naszej inicjatywy jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail hello@dataworkshop.eu

Pozdrawiamy,
zespół DataWorkshop

§1 Definicje
Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – DataWorkshop spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. Mogilska 43, 31 – 545 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000815135, NIP: 6762574286, REGON: 384914283, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 100 000,00 zł (opłacony w całości),
 2. imoje - ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909,
 3. Stripe - firma i serwis pozwalający dokonywać internetowych płatności (https://stripe.com).
 4. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 5. Użytkownik – osoba fizyczna pełnoletnia, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 6. Kursy - zbiorcza nazwa kursów: Data Science & Machine Learning w praktyce”, „NLP (Natural Language Processing)”, "Analiza danych w Python", “Praktyczna statystyka w praktyce, “Szeregi czasowe w ML”, którego twórcą jest Uladzimir Aliakseichanka.
 7. Data Science Master Class - inicjatywa online organizowana przez Administratora opisana na stronie: https://dataworkshop.eu/pl/data-science/master-class
 8. DWthon - hack outside the box - inicjatywa online organizowana przez Administratora opisana na stronie: https://dataworkshop.eu/dwthon
 9. DataWorkshop Club - inicjatywa online organizowana przez Administratora opisana na stronie: https://dataworkteriałów i usług
 10. PayPal - PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349),
 11. Przelewy24.pl – serwis płatności elektronicznych Przelewy 24.pl wykorzystywany przez firmę PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. +48 (61) 642 93 44, WWW: www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl; PayPro SA – wpisana jest do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014,
 12. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://dataworkshop.eu/pl/regulations.
§2 Postanowienia wstępne
1. 1. Administrator organizuje Kurs i umożliwia Użytkownikowi odpłatne wzięcie udziału w Kursie na zasadach określonych w Regulaminie. Administrator organizuje również Warsztaty oraz Konferencję, w których również umożliwia Użytkownikowi odpłatne wzięcie udziału.
2. Do wzięcia udziału w Kursie bądź innej inicjatywie Administratora, zakupu biletu na Warsztat lub Konferencję nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczające są:
 • dostęp do Internetu,
 • standardowy system operacyjny,
 • standardowa przeglądarka internetowa,
 • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie materiału bądź danych dostępu jeśli Użytkownik poda błędy e-mail, bądź z powodu niezależnego od Administratora skrzynka pocztowa Użytkownika nie przyjmuje od niego maili.
3. Użytkownik nie może wziąć udziału w Kursie lub innej inicjatywie Administratora anonimowo ani pod pseudonimem.
4. Zakazane jest podczas zakupu Kursu lub biletu na udział w innej inicjatywie Administratora dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy internetowych.
5. Wszystkie ceny widoczne na stronie dataworkshop.eu i jej podstronach są cenami brutto. Administrator niniejszym informuje Użytkownika, że jest czynnym podatnikiem VAT w Polsce. Wszystkie ceny na stronie sklepu (pod adresem https://dataworkshop.eu/pl/ml-for-you) są cenami brutto (czyli już zawierają VAT według aktualnej polskiej stawki).


§3 Black Week w DataWorkshop
1. Limitowana czasowo oferta, podczas której obowiązują specjalne ceny na wybrane produkty dostępne na stronie: https://dataworkshop.eu/black-week
2. Oferta specjalna trwa od 18.11 do 28.11 do godz. 23:59
3. Wszystkie produkty zakupione w ramach specjalnej promocji “Black week” podlegają zwrotowi według standardowej procedury tj. do 14 dni od zakupu.
4. Szczegóły zasad uczestniczenia w specjalnych pakietach kursów oferowanych w ramach Black week znajduje się na stronie: https://dataworkshop.eu/black-week
5. W razie jakichkolwiek wątpliwości bądź pytań należy pisać na adres: hello@dataworkshop.eu
§4 Warianty Kursów
 1. Administrator przewiduje trzy warianty Kursów „Data Science & Machine Learning w praktyce", “NLP”, “Szeregi czasowe w ML” : Basic, Gold, Premium.
 2. Administrator przewiduje jeden wariant Kursów: “Analiza danych w Python” i “Praktyczna statystyka w praktyce”.
 3. Użytkownik może wziąć udział w Kursie w ramach jednego wybranego przez siebie wariantu. Wybór wariantu następuje podczas zakupu dostępu do Kursu zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu.
§5 Zawartość i przebieg Kursu
1. Kursy odbywają się całkowicie online.

2. Realizacja każdego modułu Kursu przewidziana jest na jeden tydzień trwania Kursu. Kolejne moduły będą udostępnianie Użytkownikowi stopniowo, w odstępach tygodniowych (jeden moduł na 1 tydzień trwania Kursu).

3. Zawartość Kursu różni się w zależności od wariantu Kursu. Użytkownik będzie miał dostęp do zawartości Kursu odpowiadającej wybranemu przez Kupującego wariantowi Kursu.

4. Informacja o dostępie do Kursu zostanie udostępniona Użytkownikowi poprzez przesłanie mu na jego adres e-mail informacji pozwalających uzyskać dostęp do zawartości Kursu oraz pobrać zawartość Kursu na dysk lub do pamięci swojego komputera lub innego urządzenia. Pobranie zawartości Kursu będzie możliwe w ciągu roku od rozpoczęcia Kursu.

5. Każdy Użytkownik biorący udział w Kursie uzyska dostęp do specjalnej, zamkniętej grupy wsparcia na Slacku związanej z Kursem. Użytkownik zobowiązany jest korzystać z grupy w sposób zgodny z prawem, regulaminem serwisu Slack oraz dobrymi obyczajami. W przeciwnym wypadku, Użytkownik może zostać bezpowrotnie usunięty z grupy. Grupa będzie aktywna również po zakończeniu Kursu (co najmniej jeden miesiąc od zakończenia Kursu).

6. W zależności od wybranego przez Użytkownika wariantu Kursu, Użytkownik może korzystać z dodatkowych świadczeń zapewnianych przez Administratora w czasie trwania Kursu. Opis dodatkowych świadczeń w ramach poszczególnych wariantów Kursu zgodnie § 4 ust. 3 Regulaminu.

7. Komunikacja między Użytkownikiem a Administratorem w czasie trwania Kursu będzie odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą Slacku. Oznacza to, że Użytkownik może otrzymywać od Administratora wiadomości na slacku, e-mail lub telefonicznie związane z przebiegiem Kursu.

8. Na zawartość Kursu składają się również zadania do samodzielnej realizacji przez Użytkownika. W zależności od wybranego wariantu Kursu, Użytkownik może mieć możliwość konsultacji poszczególnych zadań z Administratorem. W zależności od wybranego wariantu Kursu.

9. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z zawartością lub przebiegiem Kursu, Użytkownik może kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail hello@dataworkshop.eu

10. DataWorkshop nie gwarantuje ciągłego dostępu do serwera i braku usterek związanych z pracą serwerów.

§6 Udział i zakup “DWthon - hack outside the box”
1. “DWthon - hack outside the box” odbywa się wyłącznie online i zawiera 5 lekcji (notebooków w środowisku JupyterHub), które są udostępniane użytkownikom poprzez indywidualne konta.
2. W ramach inicjatywy “DWthon - hack outside the box” powstało kilka produktów, których cena różni się w zależności od czasu dołączenia do inicjatywy, sposobu organizacji przekazania materiałów, a także może różnić się nieznacznie zawartością - wraz z czasem wprowadzamy ulepszenia oraz poprawiamy błędy, które się pojawiły.
3. W ramach inicjatywy “DWthon - hack outside the box” odbyła się akcja promocyjna, która polegała na udostępnieniu dla 1 000 pierwszych osób materiałów edukacyjnych pakietu “Pakiet na start - DWthon” bezpłatnie. Liczy się kolejność zgłoszeń - zamówień bezpłatnego pakietu.
4. W czasie od 8 marca do 12 marca dostępny był produkt o nazwie “DWthon - pakiet 1” w cenie 35 zł brutto.
5. Po 12 marca dostępny jest produkt “DWthon - pakiet 2” w cenie 50 zł brutto.
6. Wszystkie wymienione produkty są wersjami testowymi finalnego pełnowartościowego (według przyjętych standardów DataWorkshop) produktu, który jest tworzony.
7. Każdy uczestnik “DWthon - hack outside the box” (niezależnie od pakietu) otrzymuje drogą mailową dane do logowania na swoje konto, na którym znajduje się materiał edukacyjny.
8. Każdy uczestnik “DWthon - hack outside the box” otrzymuje dostęp do materiałów i środowiska pracy na okres 5 dni.
9. DataWorkshop nie udostępnia uczestnikom materiałów edukacyjnych do pobrania po zakończonym okresie 5 dni dostępu do środowiska i materiałów.
10. Uczestnicy inicjatywy “DWthon - hack outside the box” mogą otrzymać od DataWorkshop dedykowane zniżki i przywileje takie jak np. zaproszenie do wzięcia udziału w inicjatywie przyjaciela, który nie ponosi kosztów udziału w inicjatywie. Takie promocje są limitowane czasowo i ilościowo, a informacje na ich temat wysyłane są drogą mailową do uczestników inicjatywy.
11. DataWorkshop nie gwarantuje ciągłego dostępu do serwera i braku usterek związanych z pracą serwerów.
12. DataWorkshop daje możliwość dołączenia uczestnikom DWthon - hack outside the box do dedykowanej przestrzeni wymiany wiedzy za pomocą narzędzia Slack jednak nie gwarantuje, że każdy otrzyma zaproszenie, ponieważ jest to zależne od dostarczalności powiadomień przez narzędzie Slack. Zaproszenie na Slack jest jedynie dodatkiem i jego brak nie obniża wartości produktów.

§7 Możliwość przedłużenia dostępu do “DWthon - hack outside the box”
1. Uczestnicy mogą otrzymać za opłatą możliwość przedłużenia dostępu do środowiska i materiałów “DWthon - hack outside the box”.
2. Przedłużenie następuje w zależności od wyboru dostępnej w ofercie DataWorkshop opcji.
3. O ewentualnych możliwościach przedłużenia informuje uczestników DataWorkshop drogą mailową.
§8 DataWorkshop Club

 1. DataWorkshop Club (w skrócie DW Club) to inicjatywa, której celem jest umożliwienie wykupienia dostępu do materiałów i środowiska do nauki w ramach stałej dla danego użytkownika miesięcznej lub rocznej opłaty według ceny, która obowiązywała w trakcie składania zmówienia. DW Club rozliczany jest w ramach płatnej subskrypcji.
 2. Subskrypcja to opłata cykliczna. Złożone zamówienia na subskrypcję DW Club wiąże się z opłatą za pośrednictwem serwisu Stripe, podaniem danych osobowych, danych karty płatniczej i zleceniem cyklicznych i automatycznych opłat pobieranych z podanej podczas składania zamówienia karty Użytkownika co miesiąc lub raz do roku w zależności od przyjętej formy rozliczenia za udział w DW Club.
 3. Wykaz materiałów udostępnianych Użytkownikom w ramach DW Club jest publicznie dostępny pod adresem: https://dataworkshop.eu/dw-club
 4. Użytkownicy samodzielnie zapoznają się z określonymi warunkami uczestnictwa w programie oraz listą materiałów przewidzianych do subskrypcji.
 5. Przedłużenie dostępu do materiałów następuje automatycznie po udanym obciążeniu karty uczestnika DW Club, które odbywa się co miesiąc lub co rok w zależności od złożonego zamówienia. Administrator zastrzega sobie prawo do usterek technicznych w automatycznym przedłużaniu konta.
 6. Dołączyć do DW Club można za pomocą dedykowanej strony lub wprost z mailingu poprzez opłacenie miesięcznej bądź rocznej subskrypcji.
 7. Cena za miesięczną lub roczną subskrypcję może się zmieniać w czasie (drożeć, tanieć lub posiadać ograniczone czasowo promocje). Cena nie ulega zmianie dla Użytkownika DW Club, co oznacza, że dany uczestnik DW Club składając zamówienie subskrypcji zobowiązuje się opłacać daną kwotę do czasu rezygnacji i ta cena w ramach złożonego zamówienia jest dla niego stała (nie drożeje ani nie tanieje w czasie). Jeśli dany Użytkownik DW Club zrezygnuje z subskrypcji DW Club, a za jakiś czas będzie chciał ponownie wykupić subskrypcję, Administrator nie gwarantuje mu takiej samej ceny jak za pierwszym razem.
 8. Członek DW Club może zrezygnować w każdej chwili z subskrypcji, szczegóły rezygnacji zostały opisane w §13 Odstąpienie od umowy.
 9. Wstrzymanie dostępu do materiałów może odbyć się wtedy, kiedy automatyczna opłata nie zostanie pobrana z podanej przez użytkownika podczas zamówienia subskrypcji karty lub po rezygnacji z DW Club.
 10. DataWorkshop nie gwarantuje ciągłego dostępu do serwera i braku usterek związanych z pracą serwerów.
 11. Po opłaceniu zamówienia użytkownik powinien otrzymać maila z dostępem do materiałów. Jednak z różnych powodów niezależnych od Administratora danych ten mail może nie przyjść lub być opóźniony (np. przeładowany skrzynka odbiorcy, zakłócenia i usterki techniczne po stronie systemu mailingowego). Dlatego serdecznie prosimy o napisanie wiadomości na hello@dataworkshop.eu, jeśli zdarzy się taka sytuacja, że po opłaceniu zamówienia nie pojawi się do 24h mail z dostępem. Wszelkie tego typu sytuacje będziemy rozwiązywać i wyjaśniać indywidualnie za pomocą kontaktu mailowego bądź telefonicznego.
 12. Wszelkie problemy związane z dostępem do materiałów należy zgłaszać mailowo pod adres: hello@dataworkshop.eu. Jako tytuł maila należy wpisać: “DW Club - problem”.
 13. Dołączając do DW Club wyrażasz zgodę na przeniesienie praw i obowiązków z niniejszej umowy na inny podmiot.
 14. Zakazane są wszelkie działania, które w sposób celowy niepotrzebnie obciążają serwery i infrastrukturę Administratora lub mogą naruszyć jej sprawne działanie, a także takie, które noszą znamiona "hackowania" systemu.
 15. Niedopuszczalne jest także wgrywanie własnych materiałów, dopuszcza się zaś zakładanie nowych notebooków i eksperymentowanie w celach edukacyjnych w nawiązaniu do udostępnionych materiałów i zadań przez Administratora.
 16. Udostępnione w ramach DW Club materiały oraz dane służą wyłącznie celom edukacyjnych i zakazane jest ich kopiowanie, pobieranie, wykorzystywanie w celach innych niż edukacyjne i dzielenie się z osobami, które nie opłaciły dostępu do DW Club.
 17. Administrator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odebrania dostępu bez uprzedzenia Użytkownikowi DW Club jeśli wykryte zostanie podejrzane działanie, szczególnie jeśli jest związane z punktami 14, 15, 16 bądź narusza zasady zgodnej i życzliwej współpracy z innymi Uczestnikami DW Club.
§9 Prawa autorskie i dane
 1. Prawa autorskie do Kursu i jego zawartości, a także innych inicjatyw, w tym DW Club i udostępnianych materiałów przysługują twórcy kursu oraz pozostałych materiałów.
 2. Poprzez wzięcie udziału w Kursie lub innej inicjatywie DataWorkshop, Użytkownik nie nabywa jakichkolwiek praw lub licencji do Kursu. Użytkownik może korzystać z Kursu lub innego materiału jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego.
 3. Administrator poucza niniejszym Użytkownika, że dalsze rozpowszechnianie zawartości Kursu lub innego materiału bez zgody Administratora stanowić będzie naruszenie praw autorskich twórcy kursu i może skutkować odpowiedzialnością cywilną oraz karną Użytkownika.
 4. Dane (w tym zbiory danych wykorzystane do trenowania modeli uczenia maszynowego) zawarte w Kursie lub innych materiałach przeznaczone są wyłącznie do użytku w związku z udziałem w Kursie lub innej inicjatywie organizowanej przez DataWorkshop. Użytkownik nie jest uprawniony do wykorzystywania tych danych w innych celach niż udział w Kursie.

Część zadań zawartych w Kursie może polegać na uzyskaniu dostępu do różnego rodzaju danych w Internecie. Administrator dostarcza Użytkownikowi w ramach kursu wytyczne dotyczące uzyskiwania dostępu do takich danych, nie ponosząc jednocześnie odpowiedzialności za działania podejmowane przez Użytkownika.

§10 Zakup dostępu do Kursu, biletów na inne wydarzenia online
1. Jeżeli Użytkownik chce wziąć udział w jakimkolwiek Kursie lub innej płatnej inicjatywie musi zakupić dostęp do Kursu lub innej inicjatywy w wybranym przez siebie wariancie.
2. W celu zakupu dostępu do Kursu lub innej płatnej inicjatywy Użytkownik musi podjąć następujące kroki:
a) przejść na stronę sprzedażową wybierając interesujący go Kurs na stronie pod adresem: https://dataworkshop.eu/pl/ml-for-you
b) wybrać interesujący go wariant Kursu
c) wypełnić formularz zamówienia,
d) kliknąć w przycisk „Zamawiam i płacę”
e) dokonać płatności wartości zamówienia; płatność dokonywana jest bezpośrednio na stronie wybranego przez Użytkownika pośrednika płatności (Stripe, Przelewy24.pl, imoje).

3. Po skutecznym dokonaniu płatności, Użytkownikowi zostanie wyświetlona strona z potwierdzeniem zamówienia. Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem. Na podany w formularzu zamówienia adres e-mail Użytkownik otrzyma wiadomość powitalną oraz fakturę (jeżeli w ramach formularza zamówienia wyraził chęć otrzymania faktury poprzez zaznaczenie stosownej opcji).

4. Administrator zapewnia również Użytkownikowi możliwość zakupu dostępu do Kursu, biletu na Warsztat lub Konferencję w ramach indywidualnego kontaktu z Administratorem. W takiej sytuacji, zamiast podejmować kroki, o których mowa w ust. 2 powyżej, Użytkownik musi wysłać wiadomość na adres hello@dataworkshop.eu, a w odpowiedzi Administrator prześle Użytkownikowi instrukcję dokonania płatności (fakturę pro formę, fakturę VAT, bezpośrednio numer rachunku bankowego lub nazwę konto PayPal) do wykonania przelewu. Po odnotowaniu płatności na rachunku bankowym lub koncie PayPal, Administrator prześle Użytkownikowi wiadomość powitalną i w razie potrzeby fakturę (jeżeli Użytkownik poprosił o taką fakturę). Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem.

§11 Płatności on-line
1. W ramach procedury, o której mowa w § 6 ust. 2 Regulaminu, Administrator zapewnia Użytkownikowi możliwość dokonania płatności za dostęp do Kursu, Konferencji, Warsztatu za pośrednictwem następujących podmiotów świadczących obsługę płatności on-line:

 1. ING Bank Śląski SA (imoje),
 2. Stripe
 3. PayPro S.A. (Przelewy24.pl),
 4. PayPal.
2. Płatność on-line, za wyjątkiem płatności PayPal, może odbyć się z wykorzystaniem szybkiego przelewu elektronicznego albo karty płatniczej Blik, Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Użytkownika kartą płatniczą, Administrator dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Użytkownika.
4. Użytkownik dokonuje płatności on-line w toku składania zamówienia, zostając przekierowanym bezpośrednio na stronę wybranego pośrednika płatności. W przypadku płatności kartą płatniczą, za chwilę dokonania płatności przyjmuje się moment uzyskania pozytywnej autoryzacji. Niezwłocznie po uzyskaniu pozytywnej autoryzacji, Użytkownik otrzyma wiadomość powitalną, o której mowa w § 7 ust. 3 Regulaminu.

§12 Odstąpienie od umowy
 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej z Administratorem bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Za dzień zawarcia umowy uznaje się datę sprzedaży danego produktu lub usługi.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Administrator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora utraci prawo odstąpienia od umowy.
 4. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Administratora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - wiadomość wysłana pocztą elektroniczną na adres hello@dataworkshop.eu.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Administrator zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Administrator został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 7. Użytkownik DW Club może zrezygnować z subskrypcji w każdej chwili z dowolnego powodu, aby to uczynić należy napisać maila na adres: hello@dataworkshop.eu, tytułując go "DW Club - rezygnacja", który oznacza:
 • odłączenie subskrypcji,
 • opłaty już pobrane nie będą zwracane,
 • za datę rezygnacji subskrypcji uznaje się dzień, w którym został wysłany mail Użytkownika DW Club,
w przypadku opłaty rocznej za subskrypcję możliwy jest zwrot środków do 14 dni od daty zakupu przez osoby fizyczne na wyraźną prośbę wysłaną mailem na adres: hello@dataworkshop.eu.

§13 Reklamacje
 1. Użytkownik może składać reklamacje związane z udziałem w Kursie lub innej inicjatywie online przesyłając wiadomość na adres e-mail hello@dataworkshop.eu. Wiadomość powinna zawierać oznaczenie Użytkownika, okoliczności uzasadniające reklamację oraz żądanie związane z reklamacją.
 2. Użytkownik może składać reklamacje związane z uczestnictwem w DW Club przesyłając wiadomość na adres e-mail hello@dataworkshop.eu. Wiadomość powinna zawierać oznaczenie Użytkownika, okoliczności uzasadniające reklamację oraz żądanie związane z reklamacją.
 3. Administrator ustosunkuje się do złożonej reklamacji w ciągu 14 dni, przesyłając odpowiedź na adres e-mail, z którego wysłana została reklamacja.
§14 Dane osobowe i pliki cookies
 1. Zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz wykorzystywaniem plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://dataworkshop.eu/pl/privacy_policy
§15 Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń
1.Administrator wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
2.Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Administratorem,
 • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
3.Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov....
4.Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/.... Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
§16 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin został opublikowany pod adresem https://dataworkshop.eu/pl/regulations w dniu 13 sierpnia 2020 roku.
2. Niniejszy Regulamin został zaktualizowany pod adresem https://dataworkshop.eu/pl/regulations w dniu 24 listopad 2022 roku.
3. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z Regulaminem, Użytkownik może kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail hello@dataworkshop.eu
Obserwuj DataWorkshop na
ML dla
BIZNESU
ML dla
CIEBIE